Best Doctors

Uz Wiener Stӓdtische dopunsko osiguranje obezbijedite sebi ili svojim najbližima najstručnije ljekare i vrhunsku medicinsku opremu i njegu širom svijeta.

Wiener Stӓdtische Best Doctors je proizvod osiguranja zdravstvene zaštite koja pokriva trošak liječenja težih oboljenja, uključujući putne i smještajne troškove, do osiguranog iznosa i pojedinačnih limita.

Proizvod je određen za specifična, teška oboljenja čije skupo i specijalizovano liječenje nedovoljno pokriva većina planova zdravstvenog osiguranja.

Zdravlje ne mora da bude privilegija malobrojnih!
I Vi možete da imate na raspolaganju vrhunski tim ljekara koji će učiniti sve da Vam pomogne. 

Polisa Wiener Stӓdtische Best Doctors pruža pokriće za medicinsko lečenje i postupke van Crne Gore, za sledeće bolesti:

  • Tretman kancera - liječenje svih malignih tumora uključujući leukemiju, sarkom i limfom (osim kožnog limfoma) koje karakteriše nekontrolisani rast, širenje malignih ćelija i invazija na tkiva, kao i liječenje bilo kojih premalignih tumora i karcinoma in-situ koji su ograničeni na epitel iz koga potiču i nisu se raširili na stromu ili okolna tkiva;  
  • Koronarna bajpas hirurgija (miokardijalna revaskularizacija) - podvrgavanje hirurškom zahvatu na savjet kardiologa konsultanta radi korekcije suženja ili blokade jedne ili više koronarnih arterija premošćavanjem srčane arterije presađivanjem tkiva;
  • Zamjena srčanog zaliska - podvrgavanje hirurškom zahvatu na savjet kardiologa konsultanta radi zamjene ili liječenja jednog ili više srčanih zalistaka;
  • Neurohirurgija - svaka hirurška intervencija mozga, nekih drugih intrakranijalnih struktura, kao i benignih tumora na kičmenom stubu;
  • Transplantacija organa od živog donora – hirurška transplantacija u kojoj osiguranik dobija bubreg, dio jetre, plućno krilo ili dio pankreasa od živog kompatibilnog donora;
  • Transplantacija koštane srži – transplantacija koštane srži (BMT) ili transplantacija matičnih ćelija pereferne krvi (PBSCT) ćelija koštane srži, autologna ili alogena.

Dopunsko osiguranje  Vam obezbjeđuje do 1.000.000 € godišnje, a 2.000.000 € za ukupno vrijeme trajanja osiguranja.

Na ovaj način otvorena su Vam vrata najmodernijih i najuspješnijih bolnica širom svijeta.

 

Saznajte više :  http://www.wiener.co.rs/Best-Doctors

PRIMJER

Starost osiguranika

Godišnja premija osiguranja

od 0 do 18 god.

73,29 €

od 19 do 64 god.

173,09 €

od 65 do 74 god.

271,20 €