Maligne bolesti

Mislite na vrijeme i obezbijedite sebi finansijsku podršku onda kada Vam bude najpotrebnija.

Maligna oboljenja predstavljaju jedan od najvećih zdravstvenih rizika današnjice. U Crnoj Gori godišnje oboli više od dvije hiljade lica, a registruje se i oko 20 novih slučajeva djece oboljele od malignih bolesti.
Kada se nekoj osobi dijagnostikuje maligna bolest, njegovoj porodici i njemu se način života drastično mijenja. Uz Wiener Stӓdtische dopunsko osiguranje, sebi ili svojim najbližima  možete obezbijediti isplatu unaprijed ugovorene osigurane sume za slučaj dijagnoze malignog tumora kod osiguranika, na brz i jednostavan način, što će pacijentu pomoći da:
  •  na vrijeme započne liječenje,
  • plati medicinske troškove koji nisu pokriveni nacionalnim zdravstvenim osiguranjem,
  • organizuje i plati urgentne medicinske tretmane,
  • obezbijedi pokriće nastalih indirektnih troškova, kao što su troškovi čestih putovanja, troškovi odsustva sa posla i briga o djeci tokom liječenja
  • na lakši način podnese promjenu načina života i životnog stila.
Jednom riječju, ovaj proizvod osiguraniku i njegovoj porodici daje nadu da će čak i uprkos dijagnozi, liječenje biti uspješno i da će se na kraju vratiti normalnom životu.
Iznos osigurane sume za slučaj dijagnoze malignog tumora može biti do 30.000€, a mogu biti osigurana sva zdrava lica starosti od 18 do 75 godina. Više o uslovima saznajte na linku.
Dodatni benefit ovog programa jeste da uz osiguranika, i to bez naplate dodatne premije, mogu  biti osigurana i njegova djeca starosti od 3 do 18 godina, sa 30% osigurane sume glavnog osiguranika za svako prijavljeno dijete.
Dopunsko osiguranje lica od nastanka malignih bolesti moguće je ugovoriti u kombinaciji sa nekim drugim štednim programom, ili sa Riziko programom sa fiksnom osiguranom sumom.

 

PRIMJER

Pol

Muško Žensko

Starost osiguranika

40 godina

Osigurana suma

10.000 €

10.000 €
Godišnja premija 22,46  € 42,20 €
Mjesečna rata premije 1,87 € 3,52 €