Mikro osiguranje

Svi znamo da je budućnost neizvjesna i da nam, pored lijepih trenutaka, može donijeti i neželjene situacije. Iako ne možemo spriječiti ovakve događaje, ono što možemo učiniti jeste da umanjimo njihove posljedice. Zato razmislite o polisi životnog osiguranja.

Za sve one koji žele da osiguraju život, uz veliku širinu pokrića i pristupačne cijene, kreirali smo proizvod Mikro osiguranje.

Ovo osiguranje mogu ugovoriti lica pristupne starosti od 14 do 74 godine, s tim da u trenutku isteka ugovora osiguranik može imati maksimum 75 godina.

Za relativno nisku premiju dobićete veliko pokriće od različitih rizika.

Mikro osiguranje obuhvata sljedeću grupu proizvoda:

1. Mikro Standard

Ovo je osnovna verzija proizvoda, kod koje sami birate trajanje ugovora i kombinaciju dopunskih rizika. Osigurana suma može biti od 1.000 do 20.000 eura. Trajanje ugovora o osiguranju je minimum 1 godina, a maksimum 20 godina.

2. Mikro paketi

Ovaj proizvod Vam omogućava da na brz i lak način izaberete paket osiguranja sa unaprijed definisanim pokrićima i trajanjem osiguranja od godinu dana.

Pol osiguranika: Muški
Starost osiguranika: 40 godina
Trajanje osiguranja: 1 godina
Paket   Varijanta A    Varijanta B    Varijanta C
Riziko osiguranje 1.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 €
Dopunsko osiguranje lica za slučaj smrti od posljedica nesrećnog slučaja 1.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 €
Dopunsko osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja 9.062,50 € 9.062,50 € 9.062,50 €
Dopunsko osiguranje lica za slučaj hirurških intervencija 500,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
Godišnja premija 34,53 € 44,05 € 93.63 €

Mikro osiguranje je osiguranje života za slučaj smrti, koje Vam daje mogućnost ugovaranja dopunskih rizika. Ono predstavlja kombinaciju programa Riziko osiguranja i sljedećih dopunskih osiguranja: